Een gerechtelijke procedure heeft een strak ingericht proces

Tijdens het proces via de kantonrechtbank kan er van alles gebeuren. Zo kan een advocaat zich stellen voor de gedaagde of hij neemt contact met je op om een schikking te bereiken of andere zaken te bespreken. De advocaat of zijn klant zal in ieder geval een antwoord op jouw eis moeten geven naar de rechtbank. 

Hierop moet je weer reageren als er nieuwe feiten in staan. Omdat het bezoek van de deurwaarder en de ontvangst van de behandelingsbrief van de rechtbank in de meeste gevallen snel tot betaling leidt of een minnelijke oplossing, zit het verweer niet in de basisopdracht.

Zelf procederen vraagt meer van jezelf en accuratesse op het gebied van administratie. Blijf netjes in woord en schrift tegen de rechtbank, deurwaarder en de gedaagde partij. Volg onze instructies op en die van de rechtbank en deurwaarder. Let op de termijnen van de rechtbank. Bij vragen kun je ons mailen o.v.v. jouw dossiernummer. 

Geeft de gedaagde partij een antwoord op jouw dagvaarding, reageer daar dan tijdig op. Het opstellen hiervan zit niet in de opdracht, maar wij kunnen je er wel mee helpen!

Wij kunnen jouw verweer opstellen. Mail ons het antwoord van de tegenpartij onder vermelding van jouw dossiernummer en je krijgt wederom een voorstel van ons. Deze tweede ronde is qua kosten niet in te schatten voor je de dagvaarding stuurt. Dat hangt af van de reactie (het verweer) die je hebt gekregen van de tegenpartij op jouw dagvaarding.  
 

Kun je tussentijds schikken?  

Tussentijds kun je schikken met een partij als daar om wordt verzocht. Dat is een oplossing zonder vonnis. Let op! Vonnisfabriek is in deze schikking geen partij. Een schikking treffen zul je zelf moeten doen met de tegenpartij of haar advocaat.  

Tip: begin niet (meteen) met een korting op je vordering. Je start immers niet voor niets na tijden een zaak tegen de gedaagde. Bij een zekere zaak kun je altijd gewoon het vonnis afwachten. 

Bijkomend voordeel voor de tegenpartij is dat er bij een schikking geen kosten voor de verdediging meer gemaakt hoeven te worden. Dat is de tegenpartij ook wat waard. Zie ook kostenveroordeling voor informatie over welke kosten bij vonnis toegewezen worden. 

Heb je een schikking bereikt of wordt er voor de zitting betaald?  
Stuur de rechtbank dan een briefje dat is voldaan en je de zaak intrekt. Hou er wel rekening mee dat je de kosten voor de rechtbank (griffiegeld) altijd moet betalen. Ook als er geen zaak komt. Je hebt namelijk eerder verzocht de zaak in behandeling te nemen.  

Heb je een vonnis van de rechtbank, maar betaalt de tegenpartij nog steeds niet? Dan kan de deurwaarder het geld gaan halen en die heeft met het vonnis in de hand zo veel mogelijkheden dat er eigenlijk altijd wordt betaald. Maar je moet zelf inschatten of degene die je wilt dagvaarden voldoende geld of goederen heeft om een positief vonnis voor jou, ook te kunnen voldoen. Van de deurwaarder die wij je aanraden krijg je voor je gaat procederen een schatting van de kosten die gemoeid zullen gaan met het uitvoeren van het latere vonnis (maximum bedrag). Ook hier dus geen verrassingen!

Heb je eenmaal een procedure met ons gedaan, dan is een eventuele volgende zaak een appeltje – eitje. Wij helpen je daarmee graag weer op weg.

Op weg: de eerste do’s en dont’s  

Niet iedereen is geschikt om een procedure zelf te doen bij een rechtbank. Twijfel je? Schakel een advocaat in. 

Als je het zelf doet, houd dan rekening met een paar dingen. Parkeer je emoties in het vriesvak van je koelkast als je gaat beginnen. Wij leveren de A4-tjes, assistentie en de handleiding om te bereiken wat jij wilt. Maar jij procedeert zelf.

Gedraag je netjes tegen de gedaagde in woord en schrift. Bovendien zijn deurwaarders net mensen. Je kunt ze gewoon bellen en ze helpen je graag op weg met vragen. Bij sommige krijg je zelfs koffie. 

De rol van de deurwaarder is belangrijk, in het voor- en natraject van de dagvaarding. Blijf vooral correct en formeel, want een deurwaarder is weliswaar geen partij in de procedure maar voert stappen uit voor jou. Hij helpt je dus!

Dit geldt ook voor het contact met de rechtbank. Mochten er vragen zijn dan heeft de kantonrechtbank, waar jouw zaak dient, ook een informatienummer. Je kunt de kantonrechtbank zelf bellen met vragen, houd dan het zaaknummer bij de hand. Dit gaat vaak over termijnen wanneer wat met wie gaat plaatsvinden.

De rechtbank heeft het liefst dat je een zaak door een advocaat laat aanbrengen. In Nederland mag je echter tot € 25.000,- zelf procederen. Het zelf procederen neemt ook zeker risicos met zich mee omdat er sneller zaken verkeerd kunnen gaan. Daarom proberen wij de dagvaardingen zo clean‘ mogelijk te maken voor je. In relatie tot het contact met de rechtbank moet je daarom netjes blijven, begripvol zijn en instructies goed opvolgen. Als je hier een bende van maakt, gaat het de zaak nooit helpen.

Besef dat je je beweegt op het terrein van dure woorden die advocaten onderling gebruiken om elkaar te duiden (amice en confrère), dus je bent bij uitstek een vreemde eend in de bijt.

Vonnisfabriek biedt jou de oplossing om zelf recht te halen. Als je bij de kern van je zaak blijft, heeft zelfs een amice daar geen goed weerwoord op.

Onze algemene voorwaarden kunnen worden opgevraagd via het contactformulier.

Dankjewel voor jouw bericht. Je ontvangt zo snel mogelijk een reactie van ons.

Dankjewel. De gegevens zijn verstuurd.
We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Dankjewel voor het aanmelden van jouw nieuwe zaak. Je ontvangt hierover z.s.m. bericht van ons.

Nog een zaak starten? Druk op de button.